Pravidla soutěže

Postavte svou loď a zapojte se do soutěže netradičních plavidel!

PRAVIDLA SOUTĚŽĚ NETRADIČNÍCH PLAVIDEL:

  • Plavidlo nesmí obsahovat motorový pohon.
  • Maximální hloubka ponoru plavidla je 50 cm.
  • V posádce musí být minimálně jedna zletilá osoba.
  • V případě, že členem posádky je nezletilý osoba, smí na řeku vyplout pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce a po schválení jeho účasti pořadateli akce!

JAK PŘIHLÁSIT PLAVIDLO DO SOUTĚŽE?

Přihláška plavidla

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na email jana.pondelickova@slezska.cz nejpozději do 14.6.2024!

HODNOCENÍ PLAVIDEL

Porota bude hodnotit zejména:

  • schopnost plavidla plavat a manévrovat na hladině řeky Ostravice od soutoku s Lučinou po Most Miloše Sýkory
  • originalita vzhledu plavidla
  • originalita vzhledu posádky

O CO SE VLASTNĚ SOUTĚŽÍ?

1. místo: 10 000 Kč
2. místo: 8 000 Kč
3. místo: 6 000 Kč