Ukaž co umíš, postav svou loď a zapoj se do soutěže netradičních plavidel!

První cena je 15 tisíc! A pozor prvních deset registrovaných odměníme mimořádnou prémií!

REGISTRACE PLAVIDLA DO SOUTĚŽE:

Přihláška ke stažení zde

Přihlášku odešlete na: ckv@ckv-ostrava.cz

 

Pravidla pro soutěž netradičních plavidel:

Plavidlo bez motorového pohonu o max. ponoru 50 cm.

Nezletilý člen posádky může startovat pouze za podmínky písemného souhlasu jeho zákonného zástupce a po schválení jeho účasti pořadateli (doporučený věk min. 15 let), v každé posádce musí být minimálně jeden zletilý člen.

BEZPEČNOST  v zájmu bezpečnosti soutěžících budou mít všichni členové posádky v průběhu plavby plavací vestu (dodá pořadatel při startu)

HODNOCENÍ – provádí porota složená z organizátorů. 1-3. místo bodováním, 4.- 6. místo losem z ostatních účastníků

CENY – 1. místo: 15 000 Kč, 2. místo: 10 000 Kč, 3.místo: 5000 Kč, 4. místo: 3000 Kč, 5. místo: 2000 Kč, 6. místo 1000 Kč

PŘIHLÁŠENÍ PLAVIDLA DO SOUTĚŽE 

Pořadí plavby dle přihlášení na email: ckv@ckv-ostrava.cz
Plavidlo lze přihlásit nejpozději v den konání akce v rámci registrace plavidel dle programu.

 

Hodnotí se:

  • schopnost plavidla plavat a manévrovat na hladině řeky Ostravice od soutoku s Lučinou po Most Miloše Sýkory
  • originalita vzhledu plavidla
  • originalita vzhledu posádky